Történeti áttekintés

 

Intézményünk a Zsámbéki Tanítóképző Főiskola külső gyakorló iskolájaként tevékenykedett 1992-ig, évfolyamonként egy testnevelés tagozatos és egy általános tantervű osztállyal.

1990-től megyei bázisközpont testnevelésből és egészségnevelésből.

1991-ben a fenntartó engedélyezte az angol tagozatos oktatást, valamint  7-8. osztályban matematikából a nívócsoportos oktatás bevezetését a finanszírozás biztosításával.

Még ebben az évben - a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet koordinálásával - beléptünk egy nemzetközi egészségnevelési programba, valamint az ELTE külső gyakorló iskolája lettünk angol nyelvből.

1992 júniusában iskolánk felvette a fiatalon elhunyt autóversenyző, Kesjár Csaba nevét.

1992 végén befejeződött a tetőtér beépítése, mely lehetővé tette - az Önkormányzat felkérésére - egy középiskolai osztály beindítását, ezzel is megadva minél több budaörsi diáknak a lehetőséget helyben történő középiskolai tanulmányok megkezdésére.

1993-ban minden felső tagozatos osztályban bevezettük a számítástechnika oktatását.

1994-ben az ELTE felkérésére bővült a külső gyakorló iskolai képzés ének-zenével és német nyelvvel. Ugyancsak ebben az évben az általános iskola testnevelés tagozatos első osztályában elindult a német nyelv oktatása.

Az 1996/1997-es tanévben érettségizett az első középiskolai osztály.

Az 2000/2001-es tanévtől finanszírozási nehézségek miatt nem indult újabb középiskolai osztály.

Ettől a tanévtől kezdve az Apáczai Kiadó bázisiskolájaként tevékenykedünk.

Az 2003/2004-es tanévtől mint általános iskola működünk. 

Iskolakultúránkban jelentős minőségi változást hozott 2010-ben az Önkormányzat támogatásával elindított "7 szokás- életvezetési program" , amely azóta is komoly támogatást nyújt diákjaink önfejlesztésében, továbbtanulásában, felnőtt életre való készülésében.

Iskolánkban a tanulócsoportok jelenlegi megoszlása az alábbi:

  • 17 osztály
  • 10 napközis csoport
  • 2 tanulószobai csoport.

A tanulói létszám 472 fő, a tanárok létszáma 43 fő. Munkájukat könyvtáros, logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő,  rendszergazda, laboráns és iskolatitkár segíti.

Biológia-Földrajz
Kémia-Fizika
   
Számítástechnika
Nyelvi labor

Az iskola biológia-földrajz, kémia-fizika, művészeti, 2 informatika, technika szaktantermekkel és 2 nyelvi laborral rendelkezik.

Tornacsarnok
Kondicionáló terem
   
Sportudvar
Játékudvar

Jól felszerelt tornacsarnokunk, amely 2002 nyarán kapott új, korszerű műanyag burkolatot, kondicionáló terem, műfüves sportudvar - a hozzá tartozó futópályával - fajátékokkal, felszerelt játékudvar és egy szépen parkosított belső udvar biztosítják a feltételeket a testi nevelés és az egészséges életmódra nevelés számára.

Aula
Könyvtár
   
Ebédlő
Szabadtéri színpad

A gondos munkával kialakított belső és külső esztétikus környezet, a sokszínű képzési választék, a tanulásban és a sportban elért eredményeink vonzóvá teszik iskolánkat az iskolahasználók részére.

Életképeink
0010kesjar.jpg
Linkek
Fontos időpontok
 
Esemény
Időpont
A Magyar Kultúra Napja - megemlékezés
2021. január 22.
Az I.félév utolsó napja
2021. január 22.
Középiskolai írásbeli felvételi vizsga
2021. január 23.
Félévi értesítők kiosztása
2021. január 29.
7 szokás - Sikereink ünneplése
2021. január 29.
Félévi értekezlet
2021. február 2.
Kommunista és egyéb diktatúra áldozatai-megemlékezés
2021. február 25.
Nyílt napok a leendő elsősök szüleinek
2021. március 8-9.
1848-as szabadságharc - ünnepély
2021. március 12.
Pályaorientációs nap
2021. március 31.
Tavaszi szünet
2021. április 1-6.
A Holokauszt áldozatai - megemlékezés
2021. április 16.
Idegennyelvi mérés
2021. május 19.
OKM/ Állatkert
2021. május 26.
Kesjár-nap/DÖK-nap
2021. május 28.
Nemzeti Összetartozás napja-megemlékezés
2021. június 2.
Tanulmányi kirándulás
2021. június 3-4.
Ballagás
2021. június 11.
Tanévzáró
2021. június 15.
 

 

Iskolánk elérhetőségei

Kesjár Csaba Általános Iskola

2040 Budaörs, Őszibarack utca 29.
 
Titkárság Tel.:06-23-415-607
Tanári: 06-23-415-551
OM szám: 037740
 
e-mail: kesjarcs @kesjarcs.edu.hu
web: www.kesjarcs.edu.hu
 
        
Üzenetküldés