Képzési szerkezet

Iskolai specializáció

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal.

 

 „NyelvÉsz specializáció”/ „a” osztály

 

A képzés az angol nyelv intenzív tanulását teszi lehetővé. Az angol nyelvet csoportbontásban, felmenő rendszerben 2-2-2-3-4-4-4-4 órában tanítjuk. A képzés során kiemeljük a valamilyen egyéb téren is tehetséges tanulókat és képességeiket játékos formában fejlesztve egyéb tanórán kívüli foglalkozásokat szervezünk számukra, szigorúan önkéntes alapon. Felső tagozaton a természettudományos tárgyakra (biológia, kémia, földrajz, fizika) többlet óraszámokat biztosítunk, hogy segítsük a tananyag elsajátítását. Ez nem többlet tananyagot tartalmaz, hanem a NAT által előírt tananyag nagyobb óraszámban való tanítását, gyakoroltatását jelenti.

Lehetőséget adunk tanítványainknak a tehetség kibontakoztatására és megmérettetésére minél több versenyhelyzet biztosításával.

 

TermÉszettudományi specializáció”/”b” osztály

 

A képzés többletóraszámok biztosításával segíti a természettudományos tantárgyak tananyagtartalmának elsajátítását. Szervesen alkalmazkodik ahhoz a kormányzati elgondoláshoz, hogy a felsőoktatásban is a természet és műszaki tudományok képzésére essen nagyobb hangsúly.

A struktúra az angol vagy német nyelv tanulását is biztosítja oly módon, hogy az első három évfolyamban csoportbontásban felmenő rendszerben heti (1+1)-(1+1)-(1+1)1 játékos idegen nyelvi foglalkozáson alapozza meg a nyelvtanulást. Negyedik évfolyamtól (2+1)1-3-3-3-3 órában csoportbontásban az általános kerettantervi követelményeket tanítjuk.

A nyelvoktatás mellett negyedikesek számára a környezetismeret óra keretében, iskolán kívüli programokkal, terepgyakorlatokkal keltjük fel a tanulók érdeklődését ökológiai lábnyomuk iránt. A képzés a kerettanterv tárgyai mellett 3-5. évfolyamokban az informatika tantárgy alapozását is megteremti, játékos előkészítő rendszerű képzéssel, felmenő rendszerben heti 1-1-1 órában. Felső tagozaton a természettudományos tárgyakra (biológia, kémia, földrajz, fizika) többlet óraszámokat biztosítunk, hogy segítsük a tananyag elsajátítását. Ez nem többlet tananyagot tartalmaz, hanem a NAT által előírt tananyag nagyobb óraszámban való tanítását, gyakoroltatását jelenti. Mindemellett odafigyelünk a magyar nyelv elsajátítására, oly módon, hogy 1-4. évfolyamokban heti 8-8-7-7 órában fejlesztjük a szövegértési képességet, íráskészséget, megtámogatva a tanulási képesség fejlesztését.

 

1A programmal választott nyelvi szakkörrel bővített óraszám.

Linkek
Fontos időpontok
 
Esemény
Időpont
Ballagás
2021. június 11.
Tanévzáró
2021. június 15.
 

 

Iskolánk elérhetőségei

Kesjár Csaba Általános Iskola

2040 Budaörs, Őszibarack utca 29.
 
Titkárság Tel.:06-23-415-607
Tanári: 06-23-415-551
OM szám: 037740
 
e-mail: kesjarcs @kesjarcs.edu.hu
web: www.kesjarcs.edu.hu
 
        
Üzenetküldés