Ebédbefizetés

TÁJÉKOZTATÓ A GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

( A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény, a 328/2011. (XII.29.) sz. Kormányrendelet,  a  gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III.28.) önkormányzati rendelet, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet alapján)

 

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

 

A gyermekétkeztetés feladatellátásának biztosítása a budaörsi állami fenntartású iskolákban Budaörs Város Önkormányzatának a feladata. Az étkeztetéssel kapcsolatos tudnivalókról az alábbi tájékoztatást adjuk:

 

Az étkezés ügyintézésének menete:

Az igényléshez a 2020/2021-es tanév gyermekétkeztetés igénybevételéről szóló nyilatkozatot (1. sz. nyilatkozat) kérjük kitölteni!

 

Étkezés megrendelése

A gyermekek étkezését az iskola, illetve Budaörs Város Önkormányzatának honlapjáról (www.budaors.hu) elérhető webes felületen (http://public.budaors.hu:8080/ebedjegy/) lehet megrendelni a következő hónapra. Az aktuális rendelési időszak a belépési felületen látható. (Általában minden hónap 5-e és 20-a között.)

Étkezés lemondása (pl.: betegség), valamint a megrendelési időszakon kívüli, utólagos étkezési megrendelések leadása (pótrendelés):

Adott nap étkezését megrendelni vagy lemondani előző munkanapon 9 óráig lehetséges elsősorban a webes felület Pótrendelések/lemondások menüjében. Akadályoztatás esetén a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. e-mail címen, vagy a megadott telefonszámokon jelezheti a módosítási igényét.

Lemondás esetén adott napra a megrendelt étkezés helyett a „Nem kérek étkezést” feliratot kell kiválasztani. A pótrendeléseket szintén lehet bankkártyával rendezni a számla elkészültéig.

 

RENDELÉSI IDŐSZAKON KÍVÜL KIZÁRÓLAG „A” MENÜ IGÉNYELHETŐ!

 

Étkezés módosítása(pl.: ha napi három étkezés helyett csak kettőt kér vagy az addig igényelt étkezéseket végleg lemondaná)

Módosítási kérelmét legkésőbb a kért időpontot megelőző munkanap 9 óráig várjuk a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. e-mail címre. A módosítás miatti jóváírás, illetve többletfizetési kötelezettség a következő számlában kerül rendezésre.

 

Étkezés térítési díjának kiegyenlítése átutalással vagy on-line bankkártyás fizetéssel

A rendelés rögzítését követően a számla elkészültéig van lehetősége a térítési díj on-line, bankkártyás kiegyenlítésére. Bankkártyás fizetés során kérjük, minden esetben várja meg, hogy a banki felületről az étkezés rendelési felületre történő visszairányítás megtörténjen!
 A számla elkészülte után a fizetési határidő betartásával már csak (a számla fejlécében szereplő bankszámlaszámra történő) utalásra van lehetőség. Az utalás egyértelmű beazonosítása érdekében a közlemény rovatban minden esetben kérjük feltüntetni az alábbi adatokat:

  • a számla sorszámának 13 karaktere (pl. 2020/V1234567)
  • a gyermek teljes neve

A számlák elektronikusan kerülnek kézbesítésre a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. ól (kérjük, hogy ne ezt az e-mail címet használja kapcsolattartásra) arra az e-mail címre, ami a nyilatkozaton megadásra került. A számlák a webes felület Dokumentumok menüjében is megtalálhatóak, pdf formátumban letölthetőek. Amennyiben szüksége van a nyomtatott számlára, de nincs lehetősége nyomtatásra, kérjük, ezt e-mail-ben jelezze!

Pénzügyi teljesítéssel, esetleges hátralékkal kapcsolatos kérdések esetén a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. e-mail címen vagy telefonon van lehetőség egyeztetni. Ilyen jellegű adat a webes felületen nem jelenik meg.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III.28.) önkormányzati rendelete alapján a térítési díjak a 2020/2021-es tanévben az alábbiak:

 

alsó tagozat

Ebéd                                376 Ft + ÁFA

Tízórai + ebéd                 447 Ft + ÁFA

Ebéd + uzsonna               433 Ft + ÁFA

Háromszori étkezés         504 Ft + ÁFA

 

felső tagozat

Ebéd                                386 Ft + ÁFA

Tízórai + ebéd                 460 Ft + ÁFA

Ebéd + uzsonna               446 Ft + ÁFA

Háromszori étkezés         520 Ft + ÁFA

 

Ingyenes - illetve kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez be kell nyújtania a 2. számú nyilatkozatot is, valamint a jogosultságot igazoló dokumentumo(ka)t!

 

A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.), valamint a 328/2011. (XII.29.) sz. Kormányrendelet alapján

 

100%-os gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülhet az a tanuló, aki:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülés azt önkormányzati határozat másolatának benyújtásával igazolja.
  • nevelésbe vették és azt gyámhatósági határozat másolatával igazolja

50%-os gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülhet az a tanuló, aki:

  • tartósan beteg vagy fogyatékos. A jogosultságot a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatával, ennek hiányában

- tartós betegség esetén szakorvosi igazolással,

- fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII.30.) Korm.rendelet 7/A § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével kell igazolni.

 

  • három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él.A jogosultság igazolásához a 2. sz nyilatkozat II. pontjának kitöltése, és a nyilatkozat aláírása szükséges. Amennyiben időközben megszűnik a jogosultságuk erre a kedvezményre (pl. az egyik gyermek betölti a 25. életévét, vagy a 18-25 év közötti gyermek befejezi tanulmányait), a változást Budaörs Város Önkormányzata felé a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. e-mail címen a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni! Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új (már nem kedvezményes) térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.

 

Az igénylés során a jogosultságot alátámasztó dokumentumok másolatként is benyújthatóak, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek. A kötelezettnél a tanítási év kezdetén nem kell ismételten benyújtania a jogosultságot igazoló dokumentumokat, ha az azokban foglaltak nem változtak és intézményváltásra nem került sor. Ezekben az esetekben írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a másolatként csatolt, illetve korábban csatolt dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás (2. sz. nyilatkozat III. pont).

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a megfelelő nyilatkozatok és igazolások hiányában a kedvezményt nem áll módunkban érvényesíteni! Ebben az esetben a támogatás nélküli teljes árat kell megfizetni.

Tájékoztatjuk, hogy ha ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után azonos jogcímen igényli az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetést, akkor elég egy nyilatkozatot benyújtania.

Amennyiben év közben megváltozik az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés jogcíme, akkor újabb 2. számú Nyilatkozatot kell kitölteni, aláírni és leadni.

 

GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÉRITÉSI DÍJKEDVEZMÉNY (szociális támogatás)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete alapján

 

I. A Gyvt. 21/B. §. (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezményen túl további 50%-os étkeztetési díjkedvezményt kell biztosítani,

a) a három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként,

b) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után,

 feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át ( 2020-ban 57.000 Ft), feltéve, hogy acsaládnak vagyona nincs.

 

II. A gyermek, tanuló 100%-os mértékű étkeztetési díjkedvezményre jogosult,

amennyiben a gyermeket, tanulót gondozó családban a gyermek a Gyvt. 21/B. § szerinti normatív kedvezményre, valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-át (2020-ban: 57.000 Ft),

b) ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át (2020-ban: 85.500 Ft), feltéve, hogy a családnak vagyona nincs.

 

Szociális étkezési kedvezmény iránti kérelmüket a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodáján kell benyújtani, melyhez a nyomtatvány letölthető a www.budaors.hu oldalról!

 

A kitöltött nyilatkozatokat (alább találhatóak) kérjük, 2020.04.24-ig küldje vissza az alábbiak szerint:

Ha állami támogatás igénylése miatt 2. sz. nyilatkozatot is töltött, akkor kérjük, az eredeti, hiánytalanul kitöltött, aláírt nyilatkozatot postai úton juttassa el Budaörs Város Önkormányzata Pénzügyi Irodájára, a 2040 Budaörs Szabadság út 134. címre, vagy adja le a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőn 8:00-18:00, kedden-szerdán-csütörtökön 8:00-16:00 vagy pénteken 8:00-14:00 között.

- Nyilatkozat 1

- Nyilatkozat 2

 

Hivatal ügyfélfogadási ideje:

Hétfő:             13.00-16.00
Szerda:           8.00-12.00 és 13.00-16.0 0
Péntek:           8.00-12.00

 

Tel: 06-23/880-426

         06-23/447-904

         06-20/289-3771

 

 

Budaörs, 2020. április 16.

 

 

                                   Budaörsi Polgármesteri Hivatal

                                             Pénzügyi Iroda

 

Életképeink
0009kesjar.jpg
Linkek
Iskolánk elérhetőségei

Kesjár Csaba Általános Iskola

2040 Budaörs, Őszibarack utca 29.
 
Titkárság Tel.:06-23-415-607
Tanári: 06-23-415-551
OM szám: 037740
 
e-mail: kesjarcs @kesjarcs.edu.hu
web: www.kesjarcs.edu.hu
 
        
Üzenetküldés