7szokás


A vidám gyerekek 7 szokása életvezetési program

Iskolánk a 2011. évtől kezdve a „Bennem rejlő vezető” iskolafejlesztési program referencia iskolája. A program az angolszász iskolakultúrára épül, és nagyon fontos életvezetési program is. Fontos kiemelni, hogy nincs mögötte vallás, filozófia. A program a gyökerektől építkezik, így már az óvodától kínál programokat. 

 

forrás: bvtv.hu

 

A Kesjár Csaba Általános Iskola Budaörs kertvárosi részén, védett, barátságos, családias környezetben kezdte el működését 1988-ban. A település legfiatalabb iskolájaként is ambiciózus, motivált tantestülettel bírt; igazgatója, Simon Mária mindig is erős igényességgel, komoly szakmai elvárásokkal, ugyanakkor szabad levegőt engedve, folyamatos önképzésre biztatva mozgatta, igazgatta iskoláját. A Kesjár kezdettől fogva több gyermekközpontú program zászlóshajója lett: egészségnevelési bázisiskola, a Pest megyei iskolák katasztrófavédelmi képzésközpontja, korábban a hajdani Zsámbéki Tanítóképző Főiskola, ma az ELTE gyakorlóiskolája; testnevelés tagozatával naponta tesz hitet a Kesjár Csaba emlékére megfogadott programunk mellett, olimpikonokat nevelt, az Apáczai Kiadó bázisiskolája. A folyamatos fenntartói támogatás, az igazgató inspiráló elvárásai és a motivált, összehangolódott tantestület imponáló eredményeket teremtett: a kompetenciamérések kezdete óta a városi összehasonlításban folyamatosan első helyen szerepelünk, képességpontok tekintetében pedig az országos átlag felett teljesítünk.
 
Az idők azonban látványosan változnak, a szülői elvárások és a diákok preferenciái módosulnak, s mi úgy szeretnénk kiválóak maradni, hogy nemcsak szeretetben és hitelesen, de a modern élet kihívásainak megfelelő kompetenciákat átadva önmagukban bízó, erős karakterű gyermekeket nevelünk. Erre az összetett igényhalmazra válasz számunkra A bennem rejlő vezető program.
 
Első lépésként a teljes tantestület háromnapos 7 szokás képzést kapott, amely intenzíven megmozgatott minket, arra késztetve, hogy mélyre tekintsünk személyiségünkben. Ember, tanárt, diákot, szülőt egyaránt megszólítani képes, hiteles, rendkívül empatikus és erőt adó életvezetési stratégiát találtunk, olyan rendszert, amivel át akarjuk szőni a mindennapjainkat. Az ezt követő szakmai műhelynapokon ügyes és hiteles eszközöket kaptunk arra, hogy diákjainkat is megtanítsuk az önálló életvezetési kompetenciákra, megértessük velük, hogy mindegyikük képes vezető lenni a saját életében: döntéseket hozhat, terveket készíthet, s a legtöbbet hozhatja ki emberi kapcsolataiból az inspiráló, egymást meghallgató és elfogadó szinergia révén. A program elemei nem ismeretlenek az átlago-san képzett pedagógus előtt, de rendszerszerűsége, egyszerű és világos megközelítése és nyelvezete nemcsak egyedivé, de igazán diák, illetve tanárbaráttá is teszi. Mindezeken felül pedig egyaránt szervesen beépíthető úgy a tehetséges, mint a nehéz sorsú, periférián lévő tanítványaink fejlesztésébe is.
 
Először is a saját életvezetésünkben kapunk segítséget a programtól mind magán-, mind szakmai életünkben: különösen a saját döntéseinkért és az érzelmeink kezeléséért való felelősségünknek, a tervezés fontosságának és az időgazdálkodásunk irányításának tudatosítása hozott új erőt, nagyobb magabiztosságot, belső nyugalmat és sikerélményt. Ahogy aztán a tantárgyainkba is elkezdtük beépíteni a szokásokat, magunk is meglepődtünk azon, hogy a gyerekek milyen könnyedén megértik és felismerik ezeket az irodalmi művekben és hétköznapjaikban is, és azon is, hogy a szokások mennyire jelen vannak az életünkben! Az, hogy a magán- és közösségi életnek ezeket az egyszerű aranyszabályait néven tudjuk nevezi, az osztályfőnöki munkában is fogódzót jelent: segít érdekesen, megragadhatóan és meggyőzően közösen értelmezni, értékelni az élethelyzeteket.
 
A diákok a tantermi és folyosói tablók, osztálydekorációk készítése által elmélyülnek a finom részletekben is. Még a kamaszok sem elutasítóak, kívülről idézik a lassan szlogenné váló szavakat, kifejezéseket. A nagyobbakkal közösen alakítottuk ki, mi volna a leghatékonyabb mód az anyag megismerésére és használatára. 21 napig csak egy szokás körül „forog a világ”, ehhez kapcsoljuk osztályprogramjainkat, ez látható az osztály minden pontján. A fiatalok szeretnek beszélni a témához kapcsolódó gondolataikról, nagyon örülnek a filmeknek, van róla véleményük, megmozgatja a fantáziájukat – és ez a cél! A szokások egyszerű, könnyen belátható igazságok, de így, néven nevezve, tudatosítva rendet teremtenek, összefüggéseket láttatnak meg, tudatosabbá teszik a diákok személyiségét és életvezetését.
 
A képzésen kapott anyagok gazdag ötlettárként szolgálnak – különösen a kisfilmek nagyon népszerűek. A bevezetésnek nagy előnye még, hogy az egész tanári kar ugyanazt a szemléletet, nyelvezetet és fogalmakat használja, hiszen ez segít a gondolkodásmód elmélyítésében és szokásszerű használatának kialakításában.
 
Bár még csak fél éve kezdtük a program bevezetését, ma már a 7 szokás szelleme mindent áthat: ott van a faliújságon, a tanmenetben, az órarendben, az órák tervezésében és anyagában, és ami a legfontosabb: a gyerekek és a kollégák fejében is. A szünetekben, a folyosón is hallani: “Légy proaktív!”, „Gondolkozz nyer-nyerben!”, vagy „Gyere, élezzünk fűrészt”! A 7 szokás olyan közös nyelv és hivatkozási rendszer, ami mindenki számára ugyanazt jelenti, és tartalommal bír.
A szokások kiválóan erősítik a már meglévő hagyományokat is: a bolhapiac szervezéséhez mindegyik gyakorlására szükség van
 
Simon Mária elégedett a 7 szokás program már mutatkozó hatásaival:„Egy iskola irányítása embert próbáló feladat. Az igazgató döntéseivel tanulók százainak mindennapjait befolyásolhatja, az intézmény összes dolgozójának munkakedvét javíthatja vagy ronthatja. Úgy érzem, egyik legjobb és legmaradandóbb döntésem a 7 szokás életvezetési program beengedése volt iskolánk életébe. A 7 szokás fák, tablók, mondatok alatt tevékenykedő, alkotó diákjaink és tanáraink új kifejezésekkel gazdagodtak, inspiráltak, jókedvűek, magabiztosak. Eredményeink megtartása mellett ennél fontosabb nincs számomra.”
 
Tóth Krisztina programvezető tanár
 

 

 

tanári tanmenetek letöltése...

Linkek
Iskolánk elérhetőségei

Kesjár Csaba Általános Iskola

2040 Budaörs, Őszibarack utca 29.
 
Titkárság Tel.:06-23-415-607
Tanári: 06-23-415-551
OM szám: 037740
 
e-mail: kesjarcs @kesjarcs.edu.hu
web: www.kesjarcs.edu.hu
 
        
Üzenetküldés