Beiratkozás - Nyilatkozatok 2017

Kedves Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánkban

 

2017. április 20. (csütörtök)                                                           8.00-19.00

2017. április 21. (péntek)                                                                8.00-18.00

  

között zajlik a beiratkozás, melynek helyszíne a tetőtérben található iskolatitkárság.

           

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

·         a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

·         az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

-          óvodai szakvélemény,

-          nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

-          sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

·         tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)

-          a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

-          regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

-          tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

-          állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).
 
LETÖLTÉSEK:

nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII.

   fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók, 4. sz. melléklet)

nyilatkozat hit-és erkölcstan/etika oktatás választásáról

 
A két nyilatkozat a honlapunkról letölthető, ezek előzetes kitöltésével és beiratkozáskor való leadásával munkánkat és a várakozási időt is lerövidítik. 

 

 Az adatok egyeztetése céljából szeretnénk, ha bemutatnák:

-          a gyermek TAJ kártyáját,

-          az óvodában kapott oktatási azonosító számát.

 

Szeretnénk Önöket kérni, hogy a beiratkozási időpont kiválasztásánál vegyék figyelembe, hogy nem a beiratkozás sorrendjében történik a felvétel.

 

Szeretettel várjuk Önöket!

 

                                                                                              Iskolavezetés

 

                                               

 

Linkek
Fontos időpontok
----------------------------------------
2017. október 20.
1956-os forradalom  - ünnepély (október 23.)
2017. október 24.
Városi Pedagógiai Nap
2017. október 30-november 3.-
Őszi szünet
2017. december 20.
Iskolakarácsony
2017. december 22-2018. január 2.
Téli szünet
 
Iskolánk elérhetőségei

Kesjár Csaba Általános Iskola

2040 Budaörs, Őszibarack utca 29.
 
Titkárság Tel./Fax:06-23-415-607
Tanári: 06-23-415-551
OM szám: 037740
 
e-mail: kesjarcs @kesjarcs.sulinet.hu
web: www.kesjarcs.sulinet.hu
 
        
Üzenetküldés